Integritetspolicy

1) INFORMATION OM INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER OCH KONTAKTUPPGIFTER FÖR DEN REGISTERANSVARIGE

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar dig för ditt besök.
Intresse. Nedan informerar vi dig om hanteringen av din
personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera dig personligen.

1.2 Personuppgiftsansvarig på denna webbplats i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (AVG) är Monido personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra är ansvarig för ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter beslutar.

1.3 Denna webbplats använder av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller frågor till den ansvariga personen) en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan använda en krypterad anslutning med strängen "https://" och låssymbolen i din webbläsares rad.

2) INSAMLING AV UPPGIFTER NÄR DU BESÖKER VÅR WEBBPLATS

Om du använder vår webbplats enbart i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt ger oss information, samlar vi endast in uppgifter som din webbläsare skickar till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

Vår besökta webbplats

Datum och tid vid tidpunkten för åtkomsten

Mängd data som skickats i bytes

Källa/referens från vilken du kom till sidan.

Webbläsare som används

Operativsystem som använts

IP-adress som använts (eventuellt i anonymiserad form)

Behandlingen sker i enlighet med artikel 6.1 f AVG på grundval av vårt legitima intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt.
Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om det finns konkreta tecken på olaglig användning.

3) COOKIES

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din slutenhet. En del av de cookies som vi använder raderas efter att webbläsarsessionen är avslutad, dvs. efter att du stänger din webbläsare (s.k. sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies sätts upp samlar de in och behandlar specifik användarinformation i individuell omfattning, t.ex. webbläsar- och lokaliseringsdata och IP-adressvärden. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, som varierar beroende på kakan kan skilja sig åt.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att
lagra inställningar (t.ex. genom att komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen). Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som implementeras av oss, sker behandlingen i enlighet med artikel 6.1 b i AVG, antingen för att fullgöra avtalet eller

Vi kan samarbeta med annonspartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig.

När du besöker vår webbplats lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk (tredjepartscookies). Om vi samarbetar med de ovan nämnda reklampartnerna informerar följande punkter dig individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den insamlade informationen.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du kan
Du får information om inställningen av cookies och kan individuellt bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i vissa fall eller generellt.

Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera inställningar för cookies.
Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, som förklarar hur du ändrar dina cookie-inställningar. Du hittar dessa för de relevanta webbläsarna under följande länkar:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manag e-cookies

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-and-reject

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas i enlighet med artikel 6.1 f i AVG för att skydda våra legitima intressen av bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv utformning av webbplatsbesöket.

4) KONTAKTER

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) samlas personuppgifter in. Vilka uppgifter som samlas in vid ett kontaktformulär kan du se på det aktuella kontaktformuläret. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande för att besvara din förfrågan eller kontakt och motsvarande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt legitima intresse av att svara på din förfrågan i enlighet med artikel 6.1 f i AVG. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b i AVG.
(b) i AVG. Dina uppgifter kommer att raderas efter det att din begäran har behandlats slutgiltigt, detta är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att fakta i fråga har klargjorts slutgiltigt och det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

5) BEHANDLING AV UPPGIFTER VID ÖPPNANDE AV ETT KUNDKONTO OCH FÖR AVTALSFÖRVALTNING.

I enlighet med artikel 6.1 b i AVG samlas personuppgifter vidare in och behandlas när du lämnar dem till oss för att genomföra ett avtal eller öppna ett kundkonto. Vilka uppgifter som samlas in härrör från respektive inmatningsformulär. En radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress ansvarig. Vi lagrar och använder de uppgifter som du lämnat för att genomföra avtalet. Efter att avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att spärras med hänsyn till skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller förbehåller dig rätten till ytterligare lagligt tillåten användning av uppgifter från vår sida, vilket vi kommer att informera dig om nedan.

6) ANVÄNDNING AV DINA UPPGIFTER FÖR DIREKTMARKNADSFÖRING

6.1 Prenumeration på vårt nyhetsbrev via e-post.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi regelbundet att skicka dig information om följande
våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Att ange ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att vända sig till dig personligen. För att skicka nyhetsbrevet använder vi det så kallade dubbla opt-in-förfarandet. Det innebär att vi endast skickar ett nyhetsbrev till dig om du uttryckligen har bekräftat för oss att du samtycker till att vi får skicka nyhetsbrev. Vi skickar då ett bekräftelsemail till dig där vi ber dig klicka på en länk för att bekräfta att du vill ta emot framtida nyhetsbrev.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 a i AVG. När du anmäler dig till nyhetsbrevet lagrar vi din IP-adress som anges av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. tid. De uppgifter som samlas in av oss när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för reklamändamål via nyhetsbrevet.
Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via lämplig länk i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett meddelande till den ansvariga personen som nämns ovan. När du har avregistrerat dig kommer din e-postadress omedelbart att tas bort från vår distributionslista för nyhetsbrev, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller vi har
förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i detta uttalande.

6.2 Skicka nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har lämnat din e-postadress till oss vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka dig e-posterbjudanden om varor eller tjänster från vårt sortiment som liknar dem du redan har köpt. För detta kräver vi inget separat samtycke för att fånga upp dig. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt legitima intresse av personlig direktmarknadsföring i enlighet med artikel 6.1 f i AVG. Om du inledningsvis har motsatt dig användningen av din e-postadress för detta ändamål kommer vi inte att skicka något e-postmeddelande till dig. Du har rätt att när som helst med verkan från och med framtiden motsätta dig användningen av din e-postadress för ovanstående reklamändamål genom att meddela den ansvariga part som nämns i början. För detta får du endast transportkostnader enligt grundtaxan. När din invändning inkommer kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att upphöra omedelbart.

7) DATABEHANDLING FÖR ORDERBEHANDLING

7.1 De personuppgifter som samlas in av oss lämnas vidare till det transportföretag som ansvarar för leveransen som en del av avtalet i den utsträckning som är nödvändig för leveransen av varorna. Vi överför dina betalningsuppgifter till det auktoriserade kreditinstitutet som en del av betalningsprocessen i den utsträckning som är nödvändig för betalningsprocessen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi uttryckligen att informera dig om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföringen av uppgifter är artikel 6.1 b i AVG.

7.2 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänstleverantörer).

-Paypal

Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "betalning i delbetalningar" via PayPal överför vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22- 24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (nedan "PayPal"), forts.

Överföringen sker i enlighet med artikel 6.1 b AVG och endast i den utsträckning som är nödvändig för betalningshantering.

PayPal förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp på konto" eller "delbetalning" via PayPal. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter överföras till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6.1 f AVG baserat på PayPals legitima intresse av att fastställa din betalningsförmåga.
PayPal använder resultatet av kreditprövningen i samband med den statistiska
sannolikhet för utebliven betalning för att besluta om att erbjuda den relevanta betalningsmetoden. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). I den mån poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen baseras de på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Beräkningen av poängvärden omfattar, men är inte begränsad till, adressuppgifter.

Mer information om dataskydd, inklusive information om vilka kreditupplysningsföretag som används, finns i PayPals dataskyddsförklaring: https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/privacy-full.

Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.

- METOD

Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi överför den information som du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med information om din beställning i enlighet med artikel 6.1 b AVG. Sofort GmbH är en del av Klarna-koncernen (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering med betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den utsträckning det är nödvändigt.

Ytterligare information om webbplatsen finns på följande Internetadress
SOFORTs dataskyddsbestämmelser: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz

8) KONTAKTA OSS FÖR PÅMINNELSE OM GRANSKNING

Egen påminnelse om recension (skickas inte av ett system för kundrecension).

Vi använder din e-postadress som en engångspåminnelse för att skicka in en utvärdering av din beställning till det utvärderingssystem vi använder, förutsatt att du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning Artikel 6 punkt 1 punkt 1 bokstav a AVG.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvarige.

9) ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER: SOCIALA PLUGINS.

9.1 Facebook-plugins med Shariff-lösning

Eventuella särskilda extra tullklareringsavgifter och/eller importtullar ingår inte i priset och ska betalas av kunden.

På vår webbplats används så kallade sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook, som drivs av Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook").

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte integrerade som plug-ins utan begränsningar, utan endast via en HTML-länk på sidan. Denna form av integrering säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar upprättas ingen anslutning till Facebooks servrar. Om du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och Facebook-sidan anropas, där du kan interagera med insticksprogrammen (eventuellt efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).

Facebook Inc. med säte i USA är certifierat för den amerikanska-
Europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

Syftet med och omfattningen av Facebooks datainsamling och vidare bearbetning och användning av data, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, finns i Facebooks information om dataskydd: https://www.facebook .com/policy.php

9.2 Google+ plugins som Shariff-lösning

På vår webbplats används så kallade sociala plug-ins ("plug-ins") från det sociala nätverket Google+, som drivs av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade som plug-ins, utan endast integrerade i sidan via en HTML-länk. Denna typ av integrering säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar upprättas ingen anslutning till Google+-servrarna. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster och sidan heter Google+, där du kan interagera med insticksprogrammen där (eventuellt efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).

Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

Syftet med och omfattningen av Googles datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, finns i Googles information om dataskydd: https:// www.google.com .com/intl/de/policies/privacy/

9.3 Instagram-plugin som Shariff-lösning

På vår webbplats används så kallade sociala plug-ins ("plug-ins") från onlinetjänsten Instagram, som drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram").

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade som plug-ins, utan endast integrerade i sidan via en HTML-länk. Denna typ av integrering säkerställer att när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar upprättas ingen anslutning till Instagrams servrar. När du klickar på knappen öppnas ett nytt webbläsarfönster som ringer upp Instagramsidan, där du kan interagera med insticksprogrammen (eventuellt efter att ha angett dina inloggningsuppgifter).

Instagram LLC. med säte i USA är certifierat enligt följande
USA:s och EU:s dataskyddsavtal "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Syftet med och omfattningen av Instagrams insamling av uppgifter och vidare behandling och användning av uppgifterna, liksom dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet, finns i Instagrams information om dataskydd: https://help.instagram.com/155833707900388/.

10) MARKNADSFÖRING PÅ NÄTET


10.1 DoubleClick från Google

På denna webbplats används online marknadsföringsverktyget DoubleClick by Google från operatören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

DoubleClick använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna För att förbättra rapporter om kampanjprestanda eller för att undvika att en användare.

ser samma annonser flera gånger. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse.

för optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6.1 f i AVG.

DoubleClick kan dessutom använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar i samband med annonsförfrågningar. Detta är till exempel fallet när en användare ser en DoubleClick-annons och senare använder samma webbläsare för att gå till annonsörens webbplats och köpa något där. Enligt Google innehåller DoubleClick-cookies ingen personligt identifierbar information.

På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direkt
anslutning till Googles server. Vi har inget inflytande över omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför utifrån vår nuvarande kunskap: Genom integreringen av DoubleClick får Google information om att du har klickat på den relevanta delen av vår webbplats eller på en av våra annonser. Om du är registrerad på en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte är inloggad finns det en möjlighet att leverantören tar reda på och lagrar din IP-adress.

Om du vill motsätta dig att delta i denna spårningsprocess kan du avaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare så att den blockerar cookies från domänen www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads , där denna inställning tas bort när du raderar dina cookies. Alternativt kan du hitta mer information om hur du ställer in cookies från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info.

Gör inställningar för detta. Slutligen kan du ställa in din webbläsare så att den informerar dig om inställningen av cookies och individuellt om deras cookies.

Bestäm om du vill acceptera eller utesluta acceptans av cookies för specifika fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kommer funktionaliteten på vår webbplats att vara begränsad.

Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Mer information om webbplatsen finns på följande Internetadress

DoubleClick by Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/ privacy/

10.2 Användning av konverteringsspårning från Google AdWords

På denna webbplats används onlineannonseringsprogrammet "Google AdWords" och, som en del av Google AdWords, konverteringsspårning av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Google Adwords för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser. Med hjälp av uppgifter om reklamkampanjer kan vi avgöra hur framgångsrika enskilda reklamåtgärder är. Vi är intresserade av att visa dig reklam som är intressant för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av reklamkostnaderna.

Kakan för konverteringsspårning sätts när en användare klickar på en AdWords-annons från Google. Cookies är små textfiler som lagras i ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar vanligtvis sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan vi och Google känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Därför kan inga cookies som skickas via AdWords-kundernas webbplatser spåras. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik för AdWords-kunder som är intresserade av denna konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en konverteringsspårningstagg. De får dock ingen information som identifierar användarna personligen. Om du inte vill delta i spårningen kan du blockera denna användning genom att avaktivera Googles cookie för konverteringsspårning i din webbläsare under användarinställningarna. Du kommer då inte att ingå i statistiken för konverteringsspårning. Vi använder Google Adwords på grundval av vårt legitima intresse av riktad reklam i enlighet med artikel 6.1 f i AVG.

Google LLC, med säte i USA, är certifierat enligt det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar att den dataskyddsnivå som gäller i EU följs.

Mer information finns på följande Internetadress Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent avaktivera cookies för reklampreferenser genom att förhindra dem genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet med detta eller genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk:

https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Observera att vissa funktioner på denna webbplats kanske inte är tillgängliga eller endast i begränsad omfattning om du har inaktiverat användningen av cookies.

11) WEBBANALYSTJÄNSTER

Google (Universal)Analytics

- Google Universal Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av kakan om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs normalt till en Google-server i USA och lagras där.

Denna webbplats använder uteslutande Google Analytics med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer att IP-adressen anonymiseras genom att den förkortas och utesluter direkta personliga referenser. Till följd av tillägget förkortas din IP-adress i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling i enlighet med artikel 6.1 f AVG på grundval av vårt legitima intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.

På våra vägnar kommer Google att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen.
Evaluate-webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Inom ramen för Google Analytics kombineras den IP-adress som skickas av din webbläsare inte med andra uppgifter från Google.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att konfigurera din webbläsarprogramvara i enlighet med detta, men observera att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Du kan också förhindra att Google behandlar de uppgifter som genereras av kakan och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att dessa uppgifter behandlas av Google genom att ladda ner och installera det webbläsartillägg som finns på följande länk:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Som ett alternativ till webbläsartillägget eller i webbläsare på mobila enheter
Klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie för framtida insamling av Google Analytics på den här webbplatsen (denna opt-out-cookie fungerar endast i den här webbläsaren och endast för den här domänen, radera dina cookies i den här webbläsaren, du måste klicka på den här länken igen): Google Enable Analytics Google LLC, som är baserat i USA, är certifierat enligt det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Den här webbplatsen använder också Google Analytics för enhetsövergripande analyser av besökarflöden, vilket sker med hjälp av ett användar-ID. När en sida öppnas för första gången tilldelas användaren ett unikt, permanent och anonymt ID som fastställs på alla enheter. Detta gör det möjligt att tilldela interaktionsdata från olika enheter och från olika sessioner till en enda användare. Användar-ID:t innehåller inga personuppgifter och överför inte sådana uppgifter till Google.

Insamlingen och lagringen av uppgifter via användar-ID:t kan när som helst återkallas med verkan för framtiden. För att göra detta måste du inaktivera Google Analytics på alla system du använder, t.ex. i en annan webbläsare eller på din mobila enhet.

Du kan avaktivera den med hjälp av ett webbläsartillägg från Google (https:// tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Som ett alternativ till webbläsarplugin eller i webbläsare på mobila enheter kan du klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som förhindrar framtida upptäckt av Google Analytics på denna webbplats (denna opt-out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän, om du raderar dina cookies i denna webbläsare måste du klicka på denna länk igen): Inaktivera Google Analytics.

Mer information om Universal Analytics finns här: https:// support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=the&ref_topic=6010376

12) RETARGETING/ REMARKETING/REKOMMENDATIONSREKLAM

Facebook Custom Audience via pixelprocessen

På den här webbplatsen används "Facebook-pixeln" från Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook"). Om uttryckligt samtycke ges kan användarnas beteende spåras när

de har sett eller klickat på en Facebook-annons. Denna process används för att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål och kan bidra till att optimera framtida annonser.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss, så vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en koppling till den relevanta användarprofilen är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna annonseringsändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för användning av uppgifter (https:// www.facebook.com /about/privacy/).

Du kan möjliggöra för Facebook och dess partners att visa annonser på och utanför Facebook. En cookie kan också placeras på din dator för dessa ändamål. Dessa behandlingar sker endast om du har gett ditt uttryckliga samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i AVG.

Samtycke till användningen av Facebook-pixeln får endast ges av användare över 13 år. Om du är yngre ber vi dig att söka samtycke från din vårdnadshavare.

Facebook Inc, med säte i USA, är certifierad för den amerikanska-
Europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som garanterar att den nivå av dataskydd som gäller i EU följs.

Du kan inaktivera användningen av cookies på din dator
Ställ in din webbläsare så att cookies inte kan lagras på din dator i framtiden eller så kan redan placerade cookies raderas. Om du inaktiverar alla cookies kan det dock leda till att vissa funktioner på vår webbplats inte längre är möjliga. Du kan också avaktivera användningen av cookies från externa leverantörer, t.ex. Facebook, på följande webbplats från Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/ choices/

Google AdWords Remarketing

Vår webbplats använder Google AdWords Remarketing-funktioner, som vi använder för att annonsera den här webbplatsen i Googles sökresultat och på webbplatser från tredje part.
Leverantören är Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). För detta ändamål placerar Google en cookie i webbläsaren på din slutenhet,

som automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt cookie-ID och baserat på de sidor du besöker. Behandlingen sker på grundval av vårt legitima intresse av optimal marknadsföring av vår webbplats i enlighet med artikel 6.1 f i AVG.

Ytterligare databehandling sker endast om du har gett Google tillstånd att koppla din webbläsarhistorik på internet och i appar till ditt Google-konto och använda information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på internet. I det här fallet, om du är inloggad på Google när du besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målinriktningslistor för remarketing mellan olika enheter.

För detta ändamål kopplar Google tillfälligt dina personuppgifter till Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

Du kan permanent avaktivera inställningen av cookies för reklampreferenser genom att ladda ner och installera webbläsartillägget som finns på följande länk: https://www.google.com/ settings/ads/onweb/

Alternativt kan du få mer information om hur du ställer in cookies och gör inställningar för detta ändamål hos Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info.

Du kommer att informeras om inställningen av cookies och kan själv bestämma om du vill acceptera dem eller utesluta att cookies accepteras i specifika fall eller generellt. Om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

Google LLC, med säte i USA, är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", vilket garanterar överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU.

Mer information och dataskyddsbestämmelser om reklam och Google finns här:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/


13) ÄMNETS RÄTTIGHETER

13.1 Tillämplig dataskyddslagstiftning ger dig omfattande rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

De registrerades rättigheter (rätt till information och ingripande), som vi informerar dig om nedan:

Rätt till information enligt artikel 15 i AVG: Du har särskilt rätt till information om din
personuppgifter som behandlas av oss, ändamålen med behandlingen, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut.
eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden eller kriterierna för att fastställa lagringstiden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen.
invändning mot behandlingen, klagomål till en tillsynsmyndighet, varifrån dina uppgifter kommer om de inte har samlats in av oss från dig, Förekomst av automatiserat beslutsfattande, inklusive
profilering och, i förekommande fall, meningsfull information om den logik som är involverad och omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling på dig, samt din rätt att få information om vilka skyddsåtgärder som finns enligt artikel 46 AVG vid överföring av dina uppgifter till D tredje länder;

Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 AVG: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av dina ofullständiga uppgifter som lagrats av oss;

Rätt till radering enligt artikel 17 AVG: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om kraven i artikel 17.1 AVG är uppfyllda. Denna rätt är dock särskilt inte tillämplig om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att inleda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

Rätt till begränsning av behandlingen i enlighet med artikel 18 i AVG: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge som riktigheten av dina uppgifter, som du bestrider, kontrolleras, om du vägrar att lämna dina uppgifter på grund av otillåten databehandling och i stället begär begränsning av behandlingen av dina uppgifter om du behöver dina uppgifter för att inleda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter det att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter det att ändamålet uppnåtts, eller om du har gjort invändningar av skäl som beror på din specifika situation, så länge som det ännu inte står klart om våra legitima skäl har företräde;

Rätt till information enligt artikel 19 i DSGVO: Om du har åberopat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandlingen mot den personuppgiftsansvarige är denne skyldig att informera alla mottagare till vilka personuppgifter om dig har lämnats ut om denna rättelse eller radering av uppgifter eller begränsning av behandlingen, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerligt stor ansträngning. Du har rätt att få information om dessa mottagare.

Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 AVG: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt;

Rätt att återkalla samtycke enligt artikel 7.3 AVG: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av uppgifter med verkan för framtiden. Vid återkallelse kommer vi att radera de berörda uppgifterna omedelbart, såvida inte fortsatt behandling kan baseras på en rättslig grund för behandling utan samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till tidpunkten för återkallandet;

Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 i AVG: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot AVG har du rätt att - utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder - lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du är bosatt, arbetar eller där den påstådda överträdelsen äger rum.

13.2 RÄTT TILL INVÄNDNINGAR

OM VI, PÅ GRUNDVAL AV EN INTRESSEAVVÄGNING, DRAR TILLBAKA DINA PERSONUPPGIFTER FRÅN VÅR BEHANDLING AV LEGITIMT INTRESSE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST, AV SKÄL SOM HÄRRÖR FRÅN DITT SPECIFIKA SITUATIONSRESULTAT, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR PLATS FRAMTIDEN.

Contact us

Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy . Användarvillkor gäller.